Sửa chữa bằng cách nắn hoặc nung nóng cục bộ. a) Nắn trục. Có thể nắn ở trạng…