Tag Archives: trường có ngành Cơ khí

Sao chép dãy – Lệnh Array AutoCAD Mechanical

Lệnh Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy theo hàng và cột (Rectangular array); hoặc sắp xếp chúng xung quanh một điểm (Polar array), các dãy này được sắp đều nhau. Gọi lệnh Array bằng các cách sau: Khi gọi lệnh Array sẽ xuất hiện hộp thoại Array, tùy vào […]

Xóa đối tượng – Lệnh Erase AutoCAD Mechanical

Đây là lệnh cơ bản nhất trong nhóm lệnh hiệu chỉnh đối tượng sau khi vẽ. Lệnh này dùng đề xòa hoàn toàn một đối tưcmg không cần thiết. Gọi lệnh Xóa đôi tượng băng các cách sau: Command: E Select object: Chọn đối tượng cần xóa Select object: Chọn tiếp đối tượng cần xóa […]

Các tùy chọn vẽ hình Ellipse và cung Ellipse – Lệnh Ellipse AutoCAD Mechanical

Gọi lệnh vẽ hình Ellipse bằng các cách sau: Mặc định khi gọi lệnh bằng dòng Command, chương trình sẽ cung cấp cho ta cách vẽ Ellipse qua tọa độ một trục và khoảng cách nữa trục còn lại Command: EL Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Nhập tọa độ điểm thứ nhất của […]

Các phím tắt (chọn) thông dụng AutoCAD Mechanical

Các phím chức năng thường sử dụng trong AutoCAD Mechanical 2014 gồm: F1: Thực hiện lệnh Help F2: Dùng để chuyển từ màn hình đồ hoạ sang màn hình văn bản hoặc ngược lại F3 hoặc Crt + F: Tắt/mở chế độ truy bắt điểm thường trú (Osnap) F5 hoặc Crt + E: Khi Snap […]