Tag Archives: truyền động inventor

Tên và ý nghĩa kí hiệu khớp truyền động trên Autodesk Inventor

1.                 Hệ tọa độ khớp nối Mỗi một khớp nối đều có một hệ tọa độ xác định khớp nối đó. Chúng nhìn có vẻ khác hệ tọa độ cơ bản của Autodesk Inventor. Vị trí các trục tọa độ được quy ước như Hình . Trong Autodesk Inventor Professional có nhiều loại khớp khác […]

Thiết kế hệ truyền động trên phần mềm Autodesk Inventor 2014

Là module thiết kế chi tiết máy trong Inventor, giúp người dùng thiết kế nhanh các chi tiết như: Các loại bánh răng, bánh vít, trục vít, thanh răng, trục, ổ đỡ, puli, bánh đai, bánh xích, cam, vòng chặn…Vì đây là một trong các module thiết kế nhanh của Inventor nên việc sử dụng […]