Thẻ: tự học chia lưới

Lưới và độ phân giải

Lưới và độ phân giải

Lưới có độ phân giải lớn đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một dữ liệu lớn đi kèm và khi đưa vào các phần mềm để xử lý sẽ không mấy dễ dàng. Ngược …