Tag Archives: tự học quét mẫu

Sức mạnh của công nghệ quét mẫu 3D

Máy scan 3D là thiết bị có thể lấy lại hoặc dựng mô hình từ chi tiết 3D thực, và việc thu thập dữ liệu của chúng vào số hóa gọi là dữ liệu scan, hay dữ liệu scan 3D. Dữ liệu này gồm các đám mây điểm, mỗi điểm đại diện cho một vị […]