Tag Archives: tự học solidcam

Xuất chương trình gia công phay solidcam 2013

Tùy chọn này dùng để tạo tất cả các file GCode cho CAM-Part hiện hành của bạn. ·         GCode All Lệnh này được thực hiện bằng cách nhấp phải chuột vào phần Operations. Các bạn sẽ nhận được một file GCode bao gồm những thông tin cần thiết. File GCode này sẽ được lưu với tên […]

Mô phỏng gia công phay solidcam 2013

Phần mô phỏng trong SolidCAM cho phép các bạn kiểm tra và xem các đường chạy dao sau khi các bạn đã thiết lập và tính toán xử lý cho nguyên công của các bạn. Phần mô phỏng giúp các bạn phát hiện ra các lỗi và sửa chữa chúng như là việc chọn sai […]

Gia công ren nhiều đầu mối phay solidcam 2013

Multi-passes Rough and Finish Mục này cho phép các bạn có thể thiết lập được các thông số của ren thô và ren tinh. ·         Rough Mục này dùng để xác định các thông số của gia công ren thô. Khi không chọn vào tùy chọn Clear Offset, thì giá  trị Wall offset cho phép các bạn […]

Nguyên công phay ren Thread Milling phay solidcam 2013

Nguyên công Thread Milling cho phép các bạn dùng để tạo nên các đường chạy dao xoắn ốc cho việc gia công ren trong và ren ngoài. Hầu hết các hệ thống máy CNC hiện này đều có thể nội suy để tạo ra đường chạy sao xoắn ốc. Đặc trưng này được dùng để tạo ra […]

Một số thiết lập nâng cao khi khoan phay solidcam 2013

Advanced Tùy chọn cho phép các bạn dùng để sắp xếp các vị trí khoan bằng việc nhân bản chúng theo đường thẳng hay một cung tròn bất kỷ nào đó. Các bạn nhấp chọn vào  để hiện thị hộp thoại Advanced Sort . Hộp thoại này chứa hai tab chính như sau:   Linear chứa những cách sắp xếp […]

Nguyên công khoan Drilling phay solidcam 2013

Nguyên công này cho phép các bạn sử dụng nguyên công khoan để tạo nên lỗ cần gia công. SolidCAM hỗ trợ cho các bạn các nguyên công khác trong phần này để gia công trên máy CNC như sau: tạo ren, gia công lỗ sâu, doa,..v..v….   vPhần Tool. Center drill Khi các bạn […]

Gia công tinh thành hốc phay solidcam 2013

Phần này gồm hai tùy chọn để tùy chỉnh cách hớt bỏ vật liệu trong lần cắt cuối cùng. On offset: đường chạy dao cuối cùng sẽ  chạy trên đường có khoảng cách bằng tổng của bán kính dao và khoảng nới rộng phía cuối cửa đường chạy thô cuối cùng. Kết quả sẽ là một […]

Gia công hốc hở phay solidcam 2013

Complete Z-level Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định bậc của các khoảng cách Z khi gia công nhiều hốc cùng một lúc. Khi hộp kiểm Complete Z-level không được chọn, SolidCAM sẽ gia công tất cả các lớp cắt trong hốc đầu tiên, sau đó mới chuyển sang gia công hốc tiếp […]

Thiết lập tham số phay hốc phay solidcam 2013

vPhần Levels. Phần này cho phép các bạn xác định khoảng cách Z mà tại đó dao bắt đầu di chuyển và nguyên công sẽ được thực hiện. Step down SolidCAM sử dụng các chiều sâu cắt không thay đổi để hình thành một hốc. Thông số Step down cho phép các bạn xác định chiều sâu cắt […]

Nguyên công phay hốc Pocket phay solidcam 2013

Trong nguyên công phay hốc, các bạn phải loại bỏ vật liệu từ bên trong một biên dạng kín.. SolidCAM cung cấp hai kiểu hốc như sau: Khi biên dạng gia công có một hay nhiều hơn một biên dạng, mà trong chúng không chứa bất kỳ một hay nhiều hơn một biên dạng kín, […]