Từ thanh công cụ Help Lines , các bạn nhấp chọn vào biểu tượng lệnh Vertical Help-Line để vẽ…