AutoCAD là phần mềm thuộc dạng này có mặt rất sớm và do đó rất phổ biến ở…