Tag Archives: vẽ hình trong After Effect

Video vẽ hình tai nghe bằng After Effects

Các thao tác vẽ và chỉnh màu cho tai nghe vớiới Illustraotor. Video hướng dẫn này thao tác chi tiết các cách chọn và sử dụng lệnh cũng như các hiệu chỉnh màu, trộn màu và điều chỉnh thông số đặc tính, giúp bạn có thể hiểu và thao tác theo các bước. Qua các bước hướng […]