Học Solidworks đi làm: 1.800.000 vnd - Học Catia từ xa: 900.000 vnd
Học Mastercam cho người đi làm: 1.800.000 vnd - Học Solidworks online: 800.000 vnd
Tags Posts tagged with "VI Dụ LậP TRÌNH CNC đại học khoa học tự nhiên"

VI Dụ LậP TRÌNH CNC đại học khoa học tự nhiên

505 views

Lập trình khoan.

Hình 6.14 là chi tiết được khoan 4 lỗ ϕ  10, chiều sâu là 10 mm. Chương trình gia công theo thứ tự từ lỗ thứ 1 đến lỗ thứ 4 được viết như sau:
lap trinh gia cong may khoan

N80 T1 M06 (tên chương trình, thay dao hiện có bằng dao T1 ).
N01 G81 R2 Z-10 F200 S2500 M03 (G81 là chu kỳ khoan, R2 là khoảng cách từ mũi khoan tới bể mặt gia công, z = -10 là chiều sâu khoan, F = 200 mm/phút, s = 2500 vòng/phút, M03 là trục chính quay theo chiều kim đồng hồ).
N02 G79 X20 Y10 Z-10 (G79 là gọi chu kỳ kkhoan, lỗ thứ nhất có tọa độ X = 20, Y = 10,z = -10).
N03 G79 X40 (lỗ thứ hai có tọa độ X = 40, Y = 10).
N04 G79 Y30 (lỗ thứ ba có tọa độ X = 40, Y = 30).
N05 G79 X20 (lỗ thứ tư có tọa độ X = 20, Y = 30).

Tài liệu tự học CNC cơ bản và nâng cao

Khóa học CNC

Tag:

 • cau lenh cnc he fanuc pdf

510 views

Lập trình gỉa công trên máy phay.

Hình 1  là một chi tiết được gia công theo chương trình trên máy phay đứng. Trong trường hợp này ta chọn mặt gia công XY (G17), dùng dao phay ngón, quỹ đạo chạy dao theo đường chấm chấm từ <1> cho đến <11> Chương trình gia công chi tiết trên hình 1 được viết như sau (có kèm giải thích):
G92 XO YO ZO (đặt dao tại điểm 0).
N01  G90 GI7 G41 GOO X250 Y550 (G90 là lập trình với kích thước tuyệt đối, G17 là chọn mặt phẳng gia công XY, G41 là hiệu chỉnh dao ở bên trái profil của chi tiết, G00 là chạy dao nhanh đến điểm p, có tọa độ X = 250, Y = 550).

lap trinh gia cong may phay h1

Hình 1 Gia công trên máy phay theo chương trình

 

N02  G01 Y900 F150 (nội suy đường thẳng tới điểm P2 có tọa độ
Y = 900, lượng chạy dao F = 150 mm/phút, tọa độ X vẫn giữ nguyên).
N03 X450 (tiếp tục nội suy đường thẳng tới điểm P3 có tọa độ X = 450).
N04 G03 X500 Y1150 R650 (nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ tới điểm P4 có tọa độ X = 500, Y =1150, bán kính cung tròn R = 650).
N05 G02 X900 R-250 (nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hồ tới điểm P5 có tọa độ X = 900, bán kính cung có dấu trừ ( – ) và R = 250.
N06 G03 X950 Y900 R650 (nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ tới điểm P(1 có tọa độ X = 950,               Y =900, bán kính cung tròn R = 650).

N07 G01 XI150 (nội suy đường thẳng tới điểm P7 có tọa độ x= 1150).
N08 Y550 (nội suy đường thẳng tới điểm Ps có tọa độ Y = 550).
N09 X700 Y650 (nội suy đường thẳng tới điểm P9 có tọa độ X = 700,
Y = 650).

N10 X250 Y550 (nội suy đường thẳng tới điểm Pl0 có X = 250,
Y = 550).
N11 GOO G40 XO YO Z0 (G40 là hủy bỏ lệnh hiệu chỉnh dao và chạy nhanh về điểm 0 theo lệnh GOO).

Tài liệu tự học CNC cơ bản và nâng cao

Khóa học CNC

Tag:

 • lap trinh chay xy may phay

2,341 views

Lập trình gia công trên máy tiện.

vi du lap trinh h1

Hình1 là một chi tiết được gia công trên máy tiện theo chương trình

Chương trình gia công chi tiết trên hình 1 được viết lại như sau:

N01 G50 X250 Z200 (G50 là chỉnh dao ở vị trí 0 có tọa độ X = 250:
z = 200).
G96 S500 M03 (chọn tốc độ cắt s = 500 vòng/phút; M03 là chi tiết quay theo chiều kim đồng hồ).
N02 G00 X50 Z80 (dao chạy nhanh tới điểm có tọa độ X = 50 và
z = 80).
N03 G01 XO F0,2 (nội suy đường thẳng tới đường tâm chi tiết có tọa độ X = 0; z vẫn giữ nguyên giá trị cho nên không cần ghi lại;’ lượng chạy dao F = 0,2 mm/vòng ).
N04 W1 (vẫn nội suy đường thẳng để dao lùi ra cách mặt đầu chi tiết một khoảng w = 1 mm).
N05 G00 X50 (dao chạy nhanh về vị trí có tọa độ X = 50).
N06 G01 Z55 (nội suy đường thẳng, dao tiện đoạn bậc nhỏ có đường kính ộ = 50 mm và dao dịch chuyển đến điểm có tọa độ z =55).
Hình 1 Gia công trên máy tiện theo chương trình hồ tới điểm có tọa độ X = 100; z =30 và bán kính R =25).
N08 G01 Z0 (nội suy đường thẳng, dao cắt phần còn lại của chi tiết và dịch chuyển đến tận trục X có tọa độ z
=0).

N09 G00 X250 Z200 (dao lùi nhanh về điểm 0 có tọa độ X =250;z =200).

N10 M30 LF (kết thúc chương trình, tuy nhiên có thể không cần N10).

 Tài liệu tự học CNC cơ bản và nâng cao

Khóa học CNC

Tag:

 • hướng dẫn lập trình tiện cnc
 • huong dan lap trinh may tien cnc
 • ví dụ về tiện cnc
 • Tai lieu tien CNC
 • chuong trinh tien cnc
 • cach lap trinh may tien cnc
 • lap trinh tren may tien cnc
 • hướng dẫn lập trình vẽ hình trên cnc maranuka
 • hướng dẫn lập trình cnc
 • sách hướng dẫn lập trình tiện cnc hệ fanuc
 • vd chuong trinh tien cnc
 • hoc may tien cnc
 • cach chay con tien cnc
 • vi dụ về lập trình phay cnc
 • Cach lap trinh tien cnc
 • vi du tien ren tren may tien cnc
 • giao trinh tiên cnc
 • tai sach pdf ve cnc
 • sach vê tien cnc
 • sách hướng dẫn cách lập trình máy tiện cnc

273 views

Các hình thức tổ chức lập trình
Để thực hiện việc lập trình gia công, nhà máy có hai hình thức tổ chức lập trình sau đây:
- Lập trình tại phân xưởng.
- Lập trình trong chuẩn bị sản xuất.
Lập trình tại phân xưởng.
Lập trình tại phân xưởng được thực hiện trực tiếp trên máy thông qua bảng điều khiển. Màn hình của hệ điều khiển giúp cho người lập trình quan sát được các dữ liệu đưa vào và tránh được các lỗi của chương trình. Sau khi lập trình xong người ta có thể cho chạy chương trình mô phỏng bằng đồ họa trên màn hình (tất cả những chuyển động cần thiết khi gia công đều được mô phỏng trên màn hình). Như vậy qua màn hình người ta có thể phát hiện xem dụng cụ cắt có va chạm vào chi tiết hoặc chuyển động có sai quỹ đạo hay không. Nếu xảy ra những trường hợp đó, có nghĩa là chương trình có lỗi và người lập trình phải sửa lại chương trình.

Đối với hình thức lập trình tại phân xưởng người vận hành máy (đồng thời cũng là người lập trình) phải có trình độ tay nghề cao.
Lập trình trong chuẩn bị sản xuất.
Khi một nhà máy có quy mô sản xuất lớn, tức là có sử dụng nhiều máy CNC khác nhau, gia công nhiều loại chi tiết khác nhau và số lượng chi tiết trong từng loại cũng lớn thì cần phải lập trình tập trung trong chuẩn bị sản xuất. Công việc lập trình này được thực hiện tại phòng công nghệ hoặc tại trung tâm lập trình của nhà máy. Như vậy, nhà máy cần có đội ngũ lập trình viên được đào tạo chuyên môn hoá và ứng dụng thành thạo các phương pháp lập trình.
Ưu điểm của hình thức lập trình tập trung (lập trình trong chuẩn bị sản xuất) là năng suất lập trình cao và người lập trình tuy chưa vận hành máy thành thạo vẫn có thể lập trình gia công cho nhiều loại chi tiết khác nhau. Chương trình được lập tại trung tâm được chuyển tới các máy CNC dưới hai hình thức sau:
- Nếu các máy CNC được nối mạng trực tiếp với trung tâm lập trình thì các máy CNC nhận chương trình trực tiếp qua mạng.
- Nếu các máy CNC chưa được nối mạng với trung tâm lập trình thì chương trình phải được ghi vào dĩa mềm hoặc viết bằng băng đục lỗ rồi chuyển tới các máy CNC để gia công.
Tuy nhiên, hình thức lập trình tập trung có nhược điểm là các lỗi chương trình chỉ được phát hiện khi chạy mô phỏng hoặc gia công thử cũng giống như lập trình trực tiếp tại phân xưởng (trực tiếp trên máy) nhưng quá trình xảy ra chậm hơn.

  Chương trình chính và chương trình con.

Một chi tiết có thể có nhiều bề mặt khác nhau hoặc nhiều phần khác nhau cần phải gia công. Chương trình để gia công toàn bộ chi tiết đó được gọi là chương trình chính, còn chương trình gia xông từng bề mặt hoặc từng phần của chi tiết được gọi là chương trình con. Như vậy, chương trình con thể hiện các quá trình gia công được lặp lại nhiều lần, có thể được truy nhập và lưu trữ trong bộ nhớ của chương trình (ở dạng chương trình con) và có thể gọi ra tại các vị trí chương trình chính (chương trình gia công chi tiết).

Ví dụ :

to chuc lap trinh

 

hình 1

Khi gia công chi tiết trên hình 1 ta có một chương trình gia công (chương trình chính). Chương trình chính này gồm 3 chương trình con để gia công 3 lỗ 1; 2; 3. Thông thường người ta sử dụng chữ L và các chữ số tuỳ ý để bắt đầu chương trình con (ví dụ, L50). Trong chương trình con, các câu lệnh cũng có cấu trúc như các câu lệnh của chương trình chính. Khi kết thúc một chương trình con (ví dụ, khi kết thúc chương trình con để gia công lỗ 1 trên hình 1) sẽ lại trở lại chương trình chính. Lúc này để gia công lỗ 2 ta gọi chương trình con (L50) thứ hai từ chương trình chính. Sau đó ta lại gọi chương trình con để gia công lỗ thứ 3. Tuỳ theo hệ điều khiển người ta chọn chức năng MI7, G99 hay ký hiệu LF để kết thúc một chương trình con.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial