Tag Archives: VI Dụ LậP TRÌNH CNC đại học khoa học tự nhiên

Ví dụ về lập trình gia công trên máy khoan CNC

Lập trình khoan. Hình 6.14 là chi tiết được khoan 4 lỗ ϕ  10, chiều sâu là 10 mm. Chương trình gia công theo thứ tự từ lỗ thứ 1 đến lỗ thứ 4 được viết như sau: N80 T1 M06 (tên chương trình, thay dao hiện có bằng dao T1 ). N01 G81 R2 Z-10 […]

Ví dụ về lập trình gia công trên máy phay CNC

Lập trình gỉa công trên máy phay. Hình 1  là một chi tiết được gia công theo chương trình trên máy phay đứng. Trong trường hợp này ta chọn mặt gia công XY (G17), dùng dao phay ngón, quỹ đạo chạy dao theo đường chấm chấm từ <1> cho đến <11> Chương trình gia công […]

Ví dụ về lập trình gia công trên máy tiện CNC

Lập trình gia công trên máy tiện. Hình1 là một chi tiết được gia công lập trình tiện CNC theo chương trình Chương trình gia công chi tiết trên hình 1 được viết lại như sau: N01 G50 X250 Z200 (G50 là chỉnh dao ở vị trí 0 có tọa độ X = 250: z = […]

Các hình thức tổ chức lập trình gia công CNC

Các hình thức tổ chức lập trình Để thực hiện việc lập trình gia công, nhà máy có hai hình thức tổ chức lập trình sau đây: – Lập trình tại phân xưởng. – Lập trình trong chuẩn bị sản xuất. Lập trình tại phân xưởng. Lập trình tại phân xưởng được thực hiện trực […]