Tag Archives: vị trí Catia

Gia công ren bằng dao phay ren trong Catia

Tạo chu trình phay ren vít với dao phay ren vít. 1. Click nút Thread Milling ICon. Hộp thoại hiện ra: – Geometry Tab Page: 2. Chọn Machining Strategy ICon . – Chú ý rằng đường kính của lỗ có sẵn phải lớn hơn đường kính phần Cut của dao phay ren. – Toolpath của […]

Hướng dẫn lập trình khoét và vát mép với phần mềm Catia

Click nút Boring and Chamfering ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page : – Nhập các thông số đường kính lỗ khoét, đường kính trên của mép vát, chiều sâu.Dao có hình như sau 2. Chọn Machining Strategy Tab Page : Có thêm điểm bù dao thứ 2 Second Compensation P2. – Chu […]

Các bước cần thiết để lập trình doa lỗ với phần mềm Catia

1. Click nút Reaming. – Geometry Tab page tương tự như các chu trình trên. 2. Chọn Machining Strategy Tab page để nhập các thông số gia công. – Chuyển động của dao sẽ thực hiện như sau: + Dao di chuyển với tốc độ gia công từ 1 đến 2. + Dừng dao Dwell. […]

Tạo đường chạy dao Toolpath giữa Curve và Surface trong Catia

Tạo đường chạy dao Toolpath  giữa Curve và Surface. Toolpath sẽ dịch chuyển theo đường dẫn biên dạng và phay hết bề mặt Surface lựa chọn. 1. Click nút Profile Contouring ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Pages: Thiết lập các thông số hình học. 2. Click vào Bottom màu đỏ trên ICon […]

Lập trình phay theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng trong Catia

Click nút Profile Contouring ICon. Hộp thoại hiện ra. Để tạo được chu trình chạy dao Toolpath theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng, cần phải định nghĩa các thông số sau: – Geometry : + Relimiting Element 1&2: 2 đối tượng (điểm, đường, cạnh) sẽ giới hạn đường Contour Profile khi tạo đường […]

Các bước lập trình chạy dao giữa các điểm với Catia

. Click nút Point to Point ICon. Hộp thoại xuất hiện. 2. Chọn Strategy Tab Page . Trang này gồm 2 trang: – Motions: Tạo các điểm chuyển động của dao. Bao gồm một List các điểm với các thuộc tính cua nó. + Goto Point : Chọn các điểm dụng cụ cắt đi qua. […]

Hướng dẫn lập trình gia công mặt phẳng bằng Catia.

Click nút Facing Operation ICon. Hộp thoại hiện ra. Click Tab Geometry . – Offset on top: Offset từ mặt phẳng top (là mặt phẳng trên cùng của phôi). – Offset on Contour: Offset từ đường Contour xác định ra mặt face cần gia công. – Offset on Bottom: Mặt phẳng chi tiết cần được […]

Cách xuất Code gia công bằng phần mềm Catia.

Để tạo mã NC Code, trình Post Processors được sử dụng theo các nhà cung cấp như CENIT; Intelligent Manufacturing Software (IMS), và ICAM Technologies Corporation. – Để chọn trình Post Processors mong muốn ta làm như sau: Tools > Options > NC Manufacturing > Output Tab. PP Path không phải điều chỉnh cần giữ […]

Tạo hệ trục tọa độ gia công trong Catia

– Lệnh này dùng để tạo một hệ trục toạ độ gia công và gốc toạ độ gia công trong chương trình. Nó là hệ toạ độ dùng để tính toán đường dụng cụ Toolpath. – Ví dụ: Các toạ độ xuất ra được tính toán trong hệ toạ độ gia công AXS1 với gốc […]

Hướng dẫn lập trình gia công vét lại lượng dư của nguyên công trước đó bằng Catia

– Chu Pencil Operation thường được dùng để gia công phần đỉnh giao cắt của 2 Surfaces được bỏ lại bởi chu trình gia công trước. 1. Click nút Pencil ICon. Hộp thoại xuất hiện tại Geometry Tab Page . – Chọn các thông số hình học tương tự như các chu trình gia công […]