Tag Archives: vị trí Gia công 3+ 2 trục trong Powermill

Gia công 3+ 2 trục trong Powermill

công 3+ 2 trục Nhập một mô hình: D\users\training\PowerMILL_Data\five_axis\3plus2_as_5axis\3plus2b.dgk Chú ý: mô hình cao gần 175mm Chọn một phép chiếu đẳng cực và xem xét các tùy chọn gia công. Chú ý các mặt bên tương đối cao của chi tiết và hướng của ba hốc không thể gia công 3 trục (với dao được […]

Gia công 3+ 2 trục trong Powermill

Gia công 3+ 2 trục Giới thiệu Máy gia công 3+2 trục cho phép đánh chỉ số phần đầu hay phần bàn dao để canh chỉnh lại dao trước khi thực hiện các phép chuyển đổi chuẩn XYZ.  Điều này có thể được thực hiện bằng tay hoặc điều khiển CNC. Những người dùng không […]