Tag "vị trí xóa đối tượng trong P.SHAPE"

xóa đối tượng trong P.SHAPE

access_timeTháng Sáu 20, 2014

Để có thể hiệu chỉnh hoặc thay đổi vị trí của một vật thể nào đó, trước hết nó phải được nhận diện. Nếu một

menu
menu