Tag Archives: video hướng dẫn After Effect

Kết hợp màu nước và hiệu ứng After Effect

Sử dụng các công cụ tạo hiệu ứng màu nước và dùng các tuỳ chỉnh để hiệu chỉnh các thông số màu sắc theo ý bạn thông qua After Effect. ” title=”Kết hợp màu nước và hiệu ứng After Effect”> Các bước tạo chi tiết từng phần và hiệu ứng kết hợp với nhau, sắp xếp vị trí các đối […]