Tag Archives: video rhino

1.1. Lệnh Point Rhino 5 : vẽ điếm 1 điểm nhiều điểm với các tùy chọn tương ứng

Dride curve length :chuột trái(chia đoạn dây thành các đoạn) Dride curve by number of segments : chuột phải (chia đều đoạn dây thành các đoạn bằng nhau ).