Tag Archives: video tiện Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam

Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam

     Machine simulation là bước tiếp theo trong việc hoàn thành các nguyên công của bạn. Sự di chuyễn dao cụ được hiển thị trên chi tiết gia công ngay tại máy CNC mà các bạn đã lựa chọn. Sự va chạm giữa các thành phần máy và chi tiết gia công được hiển […]