Tag "xây dựng"

Các bước thao tác để kiểm tra bài toán ổn định mái dốc với Geoslope V5

access_timeTháng Một 28, 2016

Kiểm tra bài toán Ta cần kiểm tra việc xác định bài toán bằng SLOPE/W để chắc rằng các thông số và thiết lập được

Giới thiệu các tính năng tính toán cơ học đất, nền móng với phần mềm Geo Slope

access_timeTháng Một 21, 2016

Phần mềm Geo Slope có các công dụng vượt trội trong việc tính toán và cân bằng các điều kiệu và tính chất cô kết

Phân loại và vai trò của vật liệu xây dựng

access_timeTháng Bảy 27, 2012

1.Vai trò của vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng có vai trò rất quan trọng và cần thiết trong các công trình xây

LV_Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 là 1 công ty cổ phần trực thuộc Khu quản lý

Luận văn kĩ thuật dầu khí: Kế hoạch xây dựng những nhà máy lọc dầu đầu tiên ở Việt nam

access_timeTháng Năm 20, 2012

Quá trình isome hoá n-parafin được dùng để nâng cao trị số octan của phân đoạn pentan-hexan của phần xăng sôi đến 700C, đồng thời

menu
menu