Tag Archives: xây dựng

Các bước thao tác để kiểm tra bài toán ổn định mái dốc với Geoslope V5

Kiểm tra bài toán Ta cần kiểm tra việc xác định bài toán bằng SLOPE/W để chắc rằng các thông số và thiết lập được tạo đúng. Dùng lệnh Tools Verify để phân tích và tìm ra các sai sót trong bài toán tính ôn định dốc này. Các bước kiểm tra: 1. Chọn Verify […]

Các kiến thức cần thiết để sử dụng công thức trong SEEP/W của Geo Slope

Phần mềm Geo Slope có ứng dụng ưu việt trong các tính toán địa chất, cơ học đất dùng trong các ứng dụng tính toán và thiết kế nền móng. Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn các nội dung cần biết trước khi bắt đầu tìm hiểu cách thao tác và sử dụng phần […]

Giới thiệu các tính năng tính toán cơ học đất, nền móng với phần mềm Geo Slope

Phần mềm Geo Slope có các công dụng vượt trội trong việc tính toán và cân bằng các điều kiệu và tính chất cô kết cấu cũng như các điều kiện về nhiệt độ và không khí… Bạn có thể kết hợp các công thức và tính năng một cách linh hoạt theo từng điều […]

Phân loại và vai trò của vật liệu xây dựng

1.Vai trò của vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng có vai trò rất quan trọng và cần thiết trong các công trình xây dựng, nó quyết định chất lượng, tuổi thọ, mỹ thuật và giá thành của công trình. Chất lượng của vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, […]

LV_Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236

Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 là 1 công ty cổ phần trực thuộc Khu quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam. Chức năng chính của Công ty là quản lý toàn bộ tuyến Quốc lộ 1A từ điểm đầu Km0 Hữu Nghị quan […]

Luận văn kĩ thuật dầu khí: Kế hoạch xây dựng những nhà máy lọc dầu đầu tiên ở Việt nam

Quá trình isome hoá n-parafin được dùng để nâng cao trị số octan của phân đoạn pentan-hexan của phần xăng sôi đến 700C, đồng thời cũng cho phép nhận các izo-parafin riêng biệt như isopentan và isobutan từ nguyên liệu cho quá trình tổng hợp cao su isopren, isobutan là nguồn nguyên liệu tốt cho […]