Tag Archives: xuất chương trình Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform

Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS trong autoform

        Bước này đòi hỏi người thiết kế phải có nhiều kinh nghiệm để đưa ra phương án hiệu quả nhất, phần mềm Autoform chỉ giúp ta phân tích để đánh giá phương án mà thôi. Nếu phương án hiện tại chưa tốt thì ta lại thay đổi phương án khác cho […]