Tag Archives: ý nghĩa Catia

Các bước lập trình khoét rộng lỗ tại vị trí đằng sau một lỗ với Catia

1. Click nút Back Boring ICon. Hộp thoại hiện ra. – Toolpath sẽ di chuyển dụng cụ cắt như sau:– Geometry Tab Page: – Phải xác định tất cả các thông số hình học trên hình. 2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập thông số hình học. + Di chuyển với tốc độ Rapid […]

Các điểm cần lưu ý khi lập trình khoét lỗ phức tạp trên Catia

– Tạo chu trình khoét lỗ có sự ngừng trục chính Spindle Stop khi khoét song và dịch chuyển theo dao đi theo phương X, Y, Z một khoảng nào đó mới rút dao lên. Cái này thích hợp cho khoét những lỗ có các vị trí phức tạp. 1. Click nút Boring Spindle Stop […]

Hướng dẫn tạo chu trình khoan lỗ sâu trong Catia

Khi khoan thì chu trình phải thực hiện nhiều lần ăn dao-rút dao cho đến khi khoan hết lỗ. Mỗi lần Cut thì dao sẽ rút lên trên cùng khoảng an toàn đầu tiên rồi sau đó lại tiếp tục di chuyển dao đến khoảng ăn dao an toàn của lần ăn dao tiếp theo […]

Các thông số cần lưu ý khi gia công theo biên dạng 2 đường Curves trong Catia

– Dụng cụ cắt theo Contour giữa mặt trên Top và mặt dưới Bottom Plane trong lúc đó liên quan đến giới hạn hình học và các thông số gia công. 1. Click nút Profile Contouring ICon. Chọn Between Two Curves: – Geometry Tab Page: Mở trang thiết lập thông số hình học. – Top […]

Hướng dẫn tạo chu trình phay theo đường Curve cho trước bằng phần mềm Catia

1. Click nút Curve Following ICon. Hộp thoại hiện ra. – Để tạo chu trình phay theo đưòng Curve cần phải định nghĩa thông số sau: – Geometry : Thông số hình học. Click vào đường màu đỏ để chọn Curve cần tạo đường chạy dao. Click đúp vào Text 0mm để nhập chiều sâu […]

Tạo chu trình gia công thô một chi tiết Part từ một phôi thô bằng Catia.

Chương trình sẽ gia công thô cả chi tiết theo dạng hình học của chi tiết từ phôi thô đó. Click nút Prismatic Roughing. Hộp thoại xuất hiện. Click vào tab  để xác định các thông số hình học chi tiết. – Rough Stock: Xác định phôi thô, ở đây là xác định cả khối […]

Hướng dẫn lý thuyết, thực hành lập trình phay hốc Pocket từ A đến Z

Một chu trình Pocket có thể được tạo để gia công: + Closed Pockets: Dụng cụ cắt được giới hạn bởi đường bao kín cứng. + Open Pockets: Dụng cụ cắt ở vùng có ít nhất một đường bao mềm. 1. Closed Pockets: – Tạo một chu trình phay trong chương trình khi Pocket được […]

Các thiết lập cơ bàn cho quá trình gia công trong Catia

Tạo một phần chu trình gia công trong tiến trình sản xuất. Khi mở một NC Manufacturing Workbench trên một tài liệu CATPart hoặc CATProduct, tài liệu gia công sẽ khởi động mới một phần chu trình gia công mặc định. – Khi muốn tạo một Part Operation mới, hoặc khởi tạo NC từ Start […]

Tạo chu trình phay xoắn ốc, Spiral Milling bằng Catia

– Chu trình Spiral Milling (phay xoắn ốc) gia công rất tốt Surface mà không cần sử dụng những dụng cụ cắt nhỏ đặc biệt. Nó đưa ra những kết quả đặc biệt cho vùng tương đối phẳng. Sử dụng kiểu chu trình này để tối ưu hoá thời gian gia công bằng cách giảm […]