Chuyên mục: Tài liệu cơ khí

Một số tài liệu thủy lực (mediafire)

Một số tài liệu thủy lực (mediafire)

Computational Rheology for Pipeline and Annular Flow.pdf 1.72MB http://www.mediafire.com/?q3bhvlyyy5pqv7n Estimator’s Piping Man-Hour Manual 5E.pdf 13.02MB http://www.mediafire.com/?1s8r2gecg68yqob Facility Piping Systems Handbook 2nd Ed.pdf 10.61MB http://www.mediafire.com/?4k8p8kmqhqfw6gk Hydraulic Design Manual.pdf 6.58MB http://www.mediafire.com/?kbtfyk7jl07y4bl Buried Pipe Design.pdf http://www.mediafire.com/?3qfcioaljllts2k
Một số tài liệu robot (mediafire)

Một số tài liệu robot (mediafire)

PDA Robotics Using Your PDA to Control Your Robot.pdf 4.82MB http://www.mediafire.com/?j33dmymciffgwo3 Amphibionics Build Your Own Biologically Inspired Robot.pdf 6.1MB http://www.mediafire.com/?1fy8e2u77xgvedb Anatomy of a Robot.pdf 4.4MB http://www.mediafire.com/?pmszpiykjy9ckzx Build a Remote-Controlled Robot.pdf 1.78MB http://www.mediafire.com/?8larzfb5z76w3bc Open-Source Robotics and …
Hàn (công nghệ và tài liệu tham khảo)

Hàn (công nghệ và tài liệu tham khảo)

Hàn điện Trong công nghệ chế tạo cơ khí, hàn là danh từ chỉ một quá trình dùng để liên kết các chi tiết (kết cấu) hoặc đắp phủ lên bề mặt vật liệu (kim …