Tài liệu mastercam phay 2d 3d cơ bản miễn phí

MasterCam

Tài liệu mastercam hiện nay cũng được chia sẻ khá rộng rãi, tuy nhiên tìm được một tài liệu mastercam đầy đủ và mới thì không phải là điều dễ, bạn cũng có thể xem các video về phần mềm mastercam, song phải có một kiến thức nhất định mới hiểu được.

Và để giúp một số bạn, hoặc khách hàng chưa có điều kiện và kinh phí mua tài liệu có thể tham khảo trước phần cơ bản hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi xin được chia sẻ phần tài liệu mastercam này.

Tài liệu mastercam này là độc lập, không nằm trong bất cứ phần nào của các tài liệu có phí trên danh mục sản phẩm .mastercam.

Đây là tài liệu miễn phí có đủ các quy trình phay 2d, như khỏa mặt, phay biên dạng, pocket, khắc chữ, phay rãnh then.
Phần tiện có tiện mặt ngoài, tiện rãnh, tiện ren.


T
FIle pdf màu , có chỉ dẫn chi tiết, người học chịu khó làm theo để nắm được các nội dung của tài liệu.
PHẦN I : VẼ VÀ GIA CÔNG 2D TRÊN MASTERCAM X7 ……………………………………………………………………….. 3
1: Các lệnh vẽ cơ bản trên mastercam x …………………………………………………………………………………. 4
Phay rãnh then ……………………………………………………………………… 30
+ Phay Hốc
PHẦN 2 . GIA CÔNG TIỆN ………………………………………………………………………. 37
Tiện vát
Tiện mặt ngoài
Tiện rãnh ………………………………………………………………………………………………. 49
+ TIỆN REN ………………………………………………………………………………………. 58
Chương 3 : XUẤT CHƯƠNG TRÌNH…………………………………………………………………………………….. 69


Link download.