Tài liệu thiết kế khuôn solidworks-Solidworks Moldtool

Tài liệu thiết kế khuôn solidworks-Solidworks Moldtool

Hữu ích?

tải xuống (11)

(Mediafire) Tài liệu thiết kế khuôn solidworks-Solidworks Moldtool

solidworks moldtool

Chúng ta sẽ được học:

  • Định vị 1 phần thân được nhập
  • Tạo 1 dòng chi tiết
  • Tạo khóa
  • Tạo bề mặt chi tiết
  • Tạo gia công cắt khuôn thành lõi và lỗ
  • Sử dụng lệnh Core để xem trước hình:
 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: