Tạo biên và vùng giới hạn vector Artcam Pro 9

pp artcam 1

Vector Clipping Ví dụ

 • Trong mô hình mới có kích thước 100 x 100 tạo vectors sau.

pp artcam 2

Kichs thước không là vấn đề gì khi có các ngôi sao trong hình ngũ giác.

 • Chọn Vector Clipping.

pp artcam 3

vector clipping xuất hiện với hướng dẫn cách sửi dụng lệnh và các kết quả khác có sẵn với tùy chọn.

 • Chọn hình đa giác và nhấn shift –Chọn tất cả vectors khác.
 • Chọn InsideTrim.
 • Nhấn Clip Vectors.

pp artcam 4

 

Ngôi sao trong hình đa giác được giữ lại và những ngơi sao nằm ngoài hình sẽ bị cắt như hình.

 • Thử ví dụ trên bằng cách sử dụng tùy chọn Overlapping Vectors.

Ví dụ Vector Slicing

 • Trong mô hình mới có kích thước 100 x 100, phác thảo vectors sau.

pp artcam 5

 

 • Shift – Chọn các vectors sau bằng cách mở vector, và Chọn Slice selected Vectors.

pp artcam 6

slice form xuất hiện hiện thị các tùy chọn có sẵn. Tùy chọn Sử dụng last selected vector chỉ có sẵn khi nhiều vector được chọn. mặc dù nó bị tô xám.

 • Chọn tùy chọn CloseSử dụng last selected vector.
 • Chọn Slice Vectors.
 • Nudge 2 vectors mới lên và xuống bằng cách sử dụng phím mũi tên lên xuống.

pp artcam 7

 

 

Các vector được cắt và được nối lại.