Tạo các hình học bao kim loại tấm NX9

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Contour Flange để xây dựng các hình học bao quanh một lăng trụ, các thành phần thể hiện kết cấu của tấm bạn mong muốn.

Trình tự thực hiện

 1. Click Contour Flange .
 2.  Phác thảo một biên dạng và có một góc nhỏ hơn 360 độ.
 3. Và thường thì phần cuối có một khe hở nhỏ hoặc gấp lại.
  hbb 1
Và phải chú ý làm sao cho chiều dày của vật liệu không làm bịt kín phần này.

 1.  Thiết lập chiều rộng cho phần bích.
 2. Click OK  để hoàn tất.

hbb 2

Bạn có thể trải phẳng lại nó bằng cách dùng lệnh Unbend.

 1. Click Unbend .

hbb 3

 1.  Và khi đó bạn được đưa đến chọn phần không có chiều dày hoặc cạnh, chọn một trong các cạnh như hình dưới.

hbb 4

 1.  Khi chọn phần uốn, bạn chọn bất kì mặt nào của chi tiết.

hbb 5

 1.  Xem trước phần preview.

hbb 6

Ngược lại ta giữ lại phần uốn bằng cách sử dụng lệnh Rebend