Tạo cơ cấu CAM Creo Parametric 2.0

Sử dụng khớp nối Cam-Follower để tạo cam và các dịch chuyển theo sau trong 1 mặt phẳng 2D.

Khớp nối Cam-Follower:

  • Hộp thoại Cam-Follower Connection Definition
  • Định nghĩa Cam1 và Cam2
  • Cam-Follower Properties

Hình 1 – Khớp nối Cam-Follower

khop noi cam

Sử dụng Khớp nối Cam-Follower

Không giống như các khớp nối khác trong Creo Parametric, khớp nối Cam-Follower không thể tìm thấy  trong bảng điều khiển cụm chi tiết. Công cụ kết nối Cam-Follower chỉ có sẵn trong chế độ Mechanism và ta có thể khởi động bằng cách click vào Cams  từ Connections  Trên thanh ribbon. Sau đó khớp nối được áp dụng vào thành phần đã được đặt trong cụm chi tiết và để xác định bậc tự do còn lại.

Trong khi Khớp nối Cam-Follower được sử dụng trong mô hình 3D, khớp nối này được xem như khớp nối 2 chiều khi thực hiện phân tích.

Tạo kết nối Cam-Follower

Trong hộp thoại Cam-Follower Connection Definition, yếu tố khớp nói sau được xác định:

  • Trong Cam1 vàCam2 tabs, chọn bề mặt được đùn hoặc đường cơ 2-D xác định tiết diện của cam. Khi bạn chọn các bề mặt cam, hướng bề mặt bình thường được thể hiện trong cửa sổ đồ họa bởi một mũi tên màu đỏ. Đây là mặt cam được sử dụng cho kết nối cam.

–         Autochọn – Nếu bạn tick chọn Autochọn, các bề mặt cho cam tự động được chọn sau khi bạn chọn bề mặt đầu tiên. Nếu có nhiều hơn 1 bề mặt tiếp xúc, bạn được nhắc để chọn bề mặt thứ 2.

–         Flip – để đảo ngược hướng bề mặt bình thường cho cam, click Flip. Nếu các bề mặt được chọn có cùng thể tích, hướng mặc định bị mất và nút the Flip không hoạt động.

–         Working Plane – nếu bạn chọn 1 đường cơ thẳng hoặc 1 cạnh, hộp thọai mở rộng, kích hoạt Working Plane collector. Sử dụng dấu mũi tên để chọn 1 điểm, đỉnh, bề mặt mặt phẳng hoặc mặt phẳng datum để xác định mặt phẳng lam việc cho cam.

Bạn có thể chọn 1 đường cơ thẳng hoặc cạnh chỉ cho 1 hoặc 2 cams.

Thiết lập hiển thị chiều sâu – nếu bạn chọn 1 bề mặt, bạn có thể sử dụng các mẫu sau để định hướng cam trên bề mặt:

n  Tự động (không có sẵn cho 1 đường cơ, cạnh hoặc bề mặt mặt phẳng)

n  Front & Back

n  Front, Back & Depth

n  Center & Depth

Thuộc tính – Trên Properties tab, bạn có thể xác định:

–         Kích hoạt Liftoff – Nếu bạn muốn kích hoạt khoeps nối cam-follower để tách ra trong khi 1 hoạt động kéo hoặc phân tích, bạn phải tick chọn  Kích hoạt Liftoff.

–         Friction – nếu bạn có giấy phép Mechanism Dynamics Option, bạn có thể xác định hệ số ma sát  và hệ số của sự hồi phục cho cams với liftoff.

 Tạo khớp nối Cam-Follower

Hãy nhớ các điểm sau  khi xác định và Sử dụng Khớp nối Cam-Follower:

–         Creo Parametric xác định cams khi mở rộng theo hướng đùn.

Khớp nối cam-follower không cải thiện độ lệch từ cam. Khi cần, thêm các ràng buộc để ngăn cản các bộ phận bị nghiêng.

–         Mỗi cam có thể chỉ có 1 bộ phận bị dẫn. Nếu bạn muốn tạo 1 mô hình cam với nhiều bộ phận bị dẫn, bạn phải xác định 1 khớp nối cam-follower mới cho mỗi cặp.

–         Cố gắng tránh thiết kế với 1 khớp nối theo 1 đường thẳng trong mặt phẳng làm việc.

menu
menu