Tạo đường cơ từ một tiết diện Creo Parametric 2.0

Tạo đường cơ từ một tiết diện Creo Parametric 2.0

273
Hữu ích?

Bạn có thể lấy đường cơ từ giao của mặt phẳng với các mặt đối tượng khác.

  •  Có thể dùng mặt hoặc khối.
  • Các đường biên dùng để tạo các đường cơ chuẩn.

 

tao 1 tiet dien

 

 

Có thể tạo theo một trong ba cách sau:

 

  •   Dùng tùy chọnCurvefromCrossSection để Tạo đường cơ chuẩn bằng cách chọn mặt phẳng chuẩn từ danh sách sổ xuống.
  • Có thể tạo hoặ chọn một mặt cắt ngang từSectionstabtrongView

Manager,sau đó nhấp chuột phải vàovà chọnCurvefromxsec.

  •  Bạn có thểmở rộngSectionsnodetrongmodeltree, nhấp chuột phải vàomột tiết diện và chọnCreatCurve.

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: