Tạo góc kim loại tấm NX9

Closed Corner giúp bịt kín hai phần mặt bích tại phần góc bạn có thể tạo góc kín thông qua hình minh họa bên dưới.

Dùng bịt kín phần góc như thế nào:

  •  Giữa hai phần uốn khác nhau bán kính và góc uốn.
  • tao goc 1

    Có thể áp dụng nhiều góc uốn khác nhau, ở hình bên dưới 4 góc đều được bịt kín và mỗi góc nghiêng theo hướng 90 độ.
  • tao goc 2
  •  Giữa hai phần uốn ở hai hướng ngược nhau.
  • tao goc 2
  • tao goc 3
  •  Với các hình dạng relief khác nhau và với cả những góc khác nhau.

Bạn cũng có thể tạo relief mà không cần tạo các góc.

tao goc 4

Toolbar NX Sheet MetalCorner list →Closed Corner

Three Bend Corner

Three Bend Corner  giúp tạo phần góc tại cả ba mặt giao đối tượng.

tao goc 5
Sử dụng lệnh Break Corner để tạo một phần uốn hoặc  một phần vát trên một cạnh của tấm kim loại, giúp tiết kiệm thời gian khi muốn  tạo phần uốn trên cạnh dày.Break Corner


tao goc 6