Tạo gợn sóng kim loại tấm NX9

Loại V-Shaped Bead  có hạn chế về phần bán kính Bead  so với phần chiều dày sản phẩm.  bán kính của nó phải lớn hơn chiều dày của chi tiết. Như ví dụ bên dưới, khi bán kính bằng chiều dày chi tiết,  mặt bên trong của phần bead bị biến mất.

gon song 1

Circular Bead

Còn đối tượng Circular Bead  có ràng buộc về chiều cao so với chiều dày của chi tiết.  để duy trì được tiết diện dạng tròn thì phần chiều cao không được vượt quá bán kính.  Ngược lại thì mặt mới cần phải được thêm vào và sau đó thì hình dạng U-Shaped Bead được tạo thay vì là Circular Bead.

gon song 2

U-Shaped Bead

Đối tượng U-Shaped Bead  cũng ít khi xảy ra lỗi, tuy nhiên bạn cũng phải chú ý sự tương quan giữa Side Angle, Width, Part Thickness, và Depth  để phần cung không bị lỗi, nếu có thì hiệu chỉnh một vài thông số cho đến khi chính xác.