TẠO HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG Revit MEP

Để chỉnh sửa và tạo mới hệ thống đường ống, trong Project Browser chọn Families →Pipes→Pipe Type và sau đó nhấn chuột phải vào ống Standard. Chọn Duplicate .Điều này sẽ tạo thêm cho các loại đường ống bạn sẽ cần cho dự án của bạn. Tiếp theo, nhấn chuột phải vào sao chép các loại đường ống, và đổi tên chúng theo loại đường ống bạn yêu cầu. Chúng ta muốn đổi tên vật liệu các loại đườn ống theo chủ định xoá bỏ.

stan revit 1

Bây giờ bạn có các loại đường ống của bạn tạo ra, bạn sẽ muốn thay đổi một số các tùy chọn tham số. Đầu tiên nhấp chuột phải vào các đường ống mà bạn muốn chỉnh sửa và chọn Properties. Điều này sẽ mở ra các thông số Edit type. Bạn sẽ tìm thấy vật liệu, kết nối loại, và các thông số lớp. Thay đổi các thiết lập này cho các loại thích hợp.

stan revit 2

Theo nhận dạng các thông số dữ liệu nhóm, các thông số sau: Keynote, Model, Manufacurer, Type Comments, URL, Assembly Description, Description, Assembly Code, Type Mark, và Cost. Bạn có thể sử dụng các thiết lập này để tiếp tục mô tả các loại đường ống của bạn.

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo:

this giúp bạn thành thạo those kĩ năng cần thiết cho công việc thiết kế sản phẩm an …