Tạo hình ảnh mẫu thiết kế nhẫn với Matrix

1

Matrix là chương trình tạo mẫu thiết kế trang sức nói chung và các mẫu nhẫn nói riêng. Bạn có thể tạo các mẫu nhẫn đẹp và vô cùng bắt mắt, có các tuỳ chỉnh chọn nhẫn vàng hoặc bạc,…Bạn có thể tạo hình ảnh mẫu thiết kế nhẫn vàng vô cùng phong phú với các công cụ tạo hình ảnh chuyên dụng. Chương trình hỗ trợ đắc lực cho các nhà thiết kế nhẫn vàng, đặc biệt là nhẫn cưới và các mẫu nhẫn nam, nhẫn nữ. Bạn có thể phác thảo ý tưởng và tạo hình nhẫn trong Matrix để có hình ảnh mô hình với độ chân thực cao.

3

Bắt đầu bằng cách thiết kế file CAD trong Matrix

Matrix cung cấp các công cụ tạo hình trang sức cụ thể và thân thiện để thiết kế hình ảnh trang sức 3D trên màn hình và tạo ra hình ảnh thiết kế thực tế của bạn. Nó kết hợp sức mạnh tạo CAD của Rhino 3D, các mô hình của T-Splines, Render hình ảnh tuyệt đẹp của V-Ray, và công nghệ độc quyền riêng của chúng tôi để tạo ra các công cụ tạo hình trang sức 3D. Bạn có thể tạo mẫu nữ trang đa dạng và độc đáo. Các mẫu nhẫn vàng và nhẫn cưới của bạn sẽ đến với người dùng một cách nhanh chóng, tăng

Sau đó  dung một trong các phương pháp này (hoặc kết hợp các phuong pháp)

Nguồn bên ngoài CAM

Đưa file CAD của bạn vào thiết xị xuất đầu ra cho CAM thậm chí là đúc mẫu. Chúng sẽ tạo mẫu đúc hoặc mô hình nữ trang với Matrix cho bạn.

Tạo bản CAM của riêng bạn

Tạo một mô hình nữ trang dạng file CAD của bạn bằng cách sử dụng máy CAM riêng của bạn như Revo540CX.

Tự xây dựng hình ảnh nữ trang

Hình ảnh thiết kế nữ trang trong Matrix sau đó được khắc tay và chế tạo nó theo dây chuyền.

2

 

 

Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu Hướng dẫn sử dụng Martix 6 nâng cao

Hướng dẫn Matrix 6 cơ bản Level 1