Tạo hình những con sóng tung bọt trắng với Illustrator

s Illustrator 1

Ta thao tác theo các bước sau:

Bước 1s Illustrator 2

Đầu tiên dùng công cụ Rectangle Tool (M) tạo một hình chữ nhật tùy ý và tô màu bằng lưới màu dạng gradient linear xanh dương xem màu xanh lá.

Bước 2s Illustrator 3

Vào View > Show Rulers (Ctrl + R). Bây giờ tạo ra nhiều đường dẫn ngang, bằng cách kéo chúng xuống từ thanh thước kẻ trên cùng để chúng có thể tự chuyển đổi và tạo hình chữ nhật.

Bước 3s Illustrator 4

Chọn tất cả các hướng dẫn và hình chữ nhật (Ctrl + A) và click vào Divide từ hộp Pathfinder. Bây giờ bỏ nhóm tất cả các phần (Shift + Command + G). Ta đã tạo được các hình chữ nhật khác nhau.

Bước 4

Chọn một vài hình chữ nhật với chiều cao thấp nhất và tô màu xanh cho chúng.s Illustrator 5

Sau đó chọn một vài hình chữ nhật và tô chúng bằng một linear gradient từ màu xanh hải quân sang màu xanh trung tính.s Illustrator 6

Tô vào một vài hình chữ nhật với các công cụ Gradient chuyển màu xanh sang xanh sậm hơn.s Illustrator 7

Ta có hình ảnh như dưới

s Illustrator 8

Bước 5s Illustrator 9

Các bước này để tạo con sóng. Chọn tất cả các hình chữ nhật và vào Object > Envelope Distort > Make với Mesh và thiết lập thông số như ở dưới. Dùng các lưới gradient đơn giản để thay đổi hình dạng. Ta sao chép đối tượng sóng và đưa chúng ra ngoài lề trang tạo.

Bước 6

Bây giờ tiến hành thay đổi trực tiếp để làm biến dạng đối tượng và tạo hình dạng của sóng. Dùng công cụ Selection Tool (A) và di chuyển các điểm để có dạng tượng tự hiển thị trong hình dưới đây.s Illustrator 10

Bạn có thể nhìn thấy các sọc chồng chéo nhau. Để khắc phục điều này, bạn phải di chuyển các điểm dọc theo trục thẳng đứng, như thể hiện trong hình bên dưới.s Illustrator 11

Bước 7s Illustrator 12 s Illustrator 13

Bạn cũng có thể chỉnh sửa kết quả bằng cách thêm điểm mới cho dòng lưới và kiểm soát các điểm hiệu chỉnh.

Bước 8

Kéo bản sao của hình chữ nhật trong không gian tạo hình, và sử dụng các kỹ thuật được mô tả ở trên tạo ra các hình dạng của sóng khác.s Illustrator 14

Bước 9s Illustrator 15

Dưới tầng với những con sóng tạo ra một layer mới. Dùng công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình chữ nhật có kích thước xác định và tô màu nó với một gradient tuyến tính từ màu xanh hải quân đến màu xanh trung tính.

Bước 10

Bước này khá giống với điều chỉnh các gradient cho sóng. Để thao tác ta chọn các con sóng được hiệu chỉnh và vào Object > Expand.s Illustrator 16

Bây giờ chọn các phần của con sóng bằng cách dùng công cụ Direct Selection Tool (A) và chỉnh màu gradient.s Illustrator 17

Nếu cần thiết, màu tọ cho các đối tượng riêngbiệt có thể được thay đổi để có hình đẹp hơn. Đưa các màu và gradient vào bảng Swatches để thao tác cho dễ.s Illustrator 18

Bước 11s Illustrator 19

Để tạo bọt, tạo một layer mới trên layer với sóng. Dùng công cụ Ellipse Tool (L) và tạo ra hai vòng tròn. Chọn cả hai hình tròn và nhấn Minus Front từ hộp Pathfinder.

Bước 12

Thay đổi màu sang trắng và kéo nó vào  bảng Brushes. Lưu kiểu chổi mới là Scatter Brush.s Illustrator 20

Thiết lập các thông số cọ như hiển thị ở dưới. Bây giờ dùng công cụ Paintbrush Tool (B) và tạo ra một nét cọ lên cạnh trên của sóng.s Illustrator 21

Bước 13s Illustrator 22

Bạn luôn có thể điều chỉnh các thiết lập của cọ trong khi tạo ra các bọt. Hãy mở bảng Appearance này. Chỉnh sửa kích cỡ cọ Brush được thực hiện bằng cách thay đổi độ dày của đường (đánh dấu trong hình là 1). Chỉnh sửa cọ được thực hiện trong các tùy chọn của hộp thoại Stroke, mở ra sau khi double-click vào tên của brush trong bảng Appearance (đánh dấu trong hình là 2). Chỉnh sửa màu sắc bàn chải được thực hiện bằng cách thay đổi màu Stroke và các thông số Colorizeation với các giá trị Hue Shift trong các tùy chọn Stroke hộp thoại (được đánh dấu trong hình là 3 và 4).

Advertisement

Bước 14

Vẽ nhiều nét, thay đổi thông số brush, và kết quả tương tự như hình dưới đây.s Illustrator 23

Chọn hình chữ nhật đã tạo và tất cả các đối tượng của các thành phần (Ctrl + A) và vào Object> Clipping Mask> Makes Illustrator 24

Thêm hình ảnh cách điệu của một mặt trời, sau đó bạn đã hoàn

s Illustrator 25