Tạo hình nổi Relief Artcam Pro 9

Hình nổi

Một Hình nổi là mô hình ArtCAM 3D được tạo ra từ vectors, bitmaps, mô hình bề mặt CAD được nhập hoặc hình nổi hiện có. Một thiết lập tùy chọn hoạt động bằng cách xây dựng một Hình nổi từ  một or nhiều vector đóng bằng cách sử dụng Shape Editor. Nhấn đúp vào vector Được chọn  hoặc click phím F12 sẽ mở Shape Editor

rr artcam 1

Có 3 dạng 3D chính, Domes, Pyramids và Flat Planes.  Bằng cách chọn 1 trong 3  biểu tượng Hình nổi 3D, tùy chọn liên quan được kích hoạt. Hình nổi chỉ xảy ra trong vùng mô hình xác định và được tạo hiệu quả bởi vùng ô vuông bitmap (Resolution) di chuyển lên hoặc xuống trong trục Z. Shape Editor là phương pháp gốc để tạo Hình nổi. Khi ArtCAM mở ra, tùy chọn Selection of more specialised và advanced được thêm vào vùng công cụ  Hình nổi của Assistant.

Có 6 tùy chọn để kiểm soát Hình nổi liên kết với mô hình ArtCAM hiện hành. Bao gồm Add, Subtract, Merge High, Merge Low, Zero Zero Rest.

rr artcam 2

2D view thể hiện hình vòm nổi được tạo từ 1 vector hình tròn và hình chữ nhật được chọn cho hình nổi mới.

Add

Phương pháp này thêm hình nổi mới vào đỉnh hình nổi hiện hành, tạo kết quả như hình bên.

rr artcam 3

Trong trường hợp mặt phẳng có chiều cao bắt đầu là 1mm được thêm vào Hình nổi.

rr artcam 4

Zero Rest

hình nổi mới được làm phẳng thành mặt phằng số 0 ngoài vùng vector

rr artcam 5

 

Lưu ý: với tùy chọn này, loại hình nổi được chọn không còn quan trọng nữa, vùng bên ngoài hình chữ nhật 2D được tạo thành 0.

Hình nổi hiển thị trong 3D View và được xuấttừ ArtCAM như tập tin (.rlf).

Độ mượt của Hình nổi phụ thuộc vào độ phân giải. tùy chọn  ở đầu 2D View hiển thị Hình nổi như hình được tô đậm. hình này được sừ dụng để tạo bitmap, được chỉnh sửa để thể hiện hình với màu sắc thực trong mô hình Hình nổi 3D