Tạo hình nổi trên Jdpaint từ file hình Bitmap

File hình bitmap có thể dễ dàng sử dụng cho Artcam và Jdpaint, bạn nên nhớ là khi lên chiều cao thì chất lượng sẽ không là tốt nhất, nếu bạn cầu toàn muốn cho mẫu mịn nhất thì có thể dùng nguyên bản của file jdpaint hoặc file artcam rồi xuất chương trình trên đó, hạn chế chuyển đổi qua lại giữa các phần mềm, vì sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng của sản phẩm.
[adrotate banner=”17″]
Để lên hình nổi jdpaint từ file bitmap bạn làm như sau:

Import hình bitmap vào (File > import)
Vào Art Surface chọn Image Texture chọn Bitmap to Mesh ,rồi nhấp vào hình vừa import.
Nhập chiều cao z mong muốn.
Vậy là xong.
Bạn có thể test thử với file bitmap bên dưới.
link down file : cachep
lenhinhnoibitmapjdpaint
Trình tự thao tác:
nhaphinhjdpaint lenhinhnoijdpaint nhapchieucaohinhnoi

[adrotate banner=”18″]

 Tài liệu tự học Jdpaint cơ bản và nâng cao
Khóa Jdpaint cho người đi làm
menu
menu