Tạo lực động cơ Creo Parametric 2.0

Lực động cơ cho phép bạnsử dụng lực vào trục dịch chuyển của kết nối.

ForceMotors:

 • TranslationalForce
 • RotationalTorque
 • SlotMotor
 • Samemagnitudeoptionsas servomotors

Tạo lực động cơ

Hình  1–ForceMotors

for moto

Forcemotorscho phép bạn để áp dụng lực vào lực động cơ tịnh tiến, hoặc mô-men xoắn cho các trục chuyển động quay của một kết nối. Một động cơ có hiệu lực sẽ áp đặt tải giữa hai phần thân trong một bậc tự do duy nhất.

Công cụForceMotorchỉ có sẵn trong chế độMechanismvà khởi động bằng cách sử dụng các phương pháp sau:

 • Click ForceMotors từInsert.
 • Mở rộngMOTORStrong Mechanismtree, nhấp chuột phải FORCE,và chọnNew.

Các loại lực động cơ

Có ba loại động cơ có hiệu lực: tịnh tiến, quay, và khe cắm. Các loại lực động cơ phụ thuộc vào loại trục chuyển động mà nó được tham chiếu:

 • TranslationalForceMotor–lực động cơ được áp dụng vào trục dịch chuyển tịnh tiến của kết nối áp dụng vào lực theo trục đó. ( lực dọc trục)
 • RotationalTorqueMotor– Một lực động cơ áp dụng đối với một trục chuyển động quay của một kết nối áp đặt một mô-men xoắn quanh trục đó. ( mô men xoắn)
 • Slot Motor–Một lực động cơ áp dụng cùng một trục khe.

Tầm quan trọng của lực động cơ

Các tùy chọn quan trọng trong hộp thoại ForceMotortương tự như hộp thoại

ServoMotor.Có 9 tùy chọn:

 • Constant–Truyền đạt một lực không đổi hoặc mô-men xoắn.
 • Ramp– Truyền đạt một lực hoặc mô men thay đổi tuyến tính theo thời gian.
 • Cosine–Truyền đạt một lực lượng dao động hoặc tải mô-men xoắn.
 • Cycloidal–Cho phép bạnđể mô phỏng một tiết diện đầu ra cam.
 • Parabolic–Cho phép bạnmô phỏng chu kỳ.
 • Polynomial–Cho phép bạntạo ra lực / tải mô-men xoắn tùy chỉnh đa thức.
 • Table–Cho phép bạn tạo ra các cấu động cơ tùy chỉnh mà không thể được xác định bởi một hàm.
 • User-Defined–Cho phép bạntạo ra các cấu động cơ tùy chỉnh mà không thể được xác định bởi một hàm.
 • CustomLoad–Cho phép bạntạo ra các cấu động cơ tùy chỉnh mà không thể được xác định bởi một hàm.