Tạo lực lò xo Creo Parametric 2.0

Lò xo tạo ra một lực lò xo tịnh tiến hoặc quay trong một cơ cấu.

Ta có lò xo kéo và lò xo nén

  • Extensionvà CompressionSprings
  • Torsion Spring
  • Force=K*(x-U)

co cau lo xo

 

Hình  1– Cơ cấu lò xo

Lò xo được sử dụng để mô phỏng một lò xo thực sự bằng cách tạo ra một lực tuyến tính khi kéo dài hay nén, và một lực xoắn khi xoay.

Lực này trả về lò xo đến một vị trí cân bằng; đó là vị trí trong đó nó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lực bên ngoài nào (nghỉ).

Lò xo là một tính năng đặc biệt mà cơ cấu có thể được xem trong cơ cấu và chế độ tiêu chuẩn; chúng không tách rời mô hình chi tiết.

Công cụ Spring chỉ có sẵn trong chế độMechanismvà được mở ra bằng các phương pháp sau:

  • ClickSprings từInsert .
  • Trong Mechanismtree,nhấp chuột phải Springsvà chọnNew.

Loại lò xo

Các loại lò xo:

  • ExtensionandCompressionSprings – Bạn tạo ra một lò xo kéo hoặc nén bằng cách tham chiếu một trục tịnh tiến của khớp nối hoặc hai điểm trong cơ cấu để xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của lò xo. Một trục tịnh tiến tạo 1 lò xo mở rộng, trong đó tạo ra lực tuyến tính trên phần mở rộng hoặc nén. Các điểm tham chiếu tạo một phần mở rộng hoặc nén giữa hai điểm và có thể được sử dụng để làm giảm hai phần thân không được kết nối bởi một khớpt nối. Các điểm tham chiếu có thể là điểm chuẩn, đỉnh mô hình, hoặc điểm hình học.
  • TorsionSpring–Bạn tạo lò xo xoắn bằng cách chọn trục quay của một kết nối. Lò xo tạo ra một mô-men xoắn quanh trục tham chiếu.