Tạo mặt thông qua các đường biên Creo Parametric 2.0

Tạo mặt thông qua các đường biên là công cụ mạnh để tạo các mặt phức tạp và linh hoạt, giúp nhanh chóng đạt được thiết kế yêu cầu. Ta cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa các kết cấu, hình dạng của các đường để cho ra hình dạng mặt mong muốn.

 Ta có thể tọa mặt thông qua xác định các đường biên

•  Chọn kết hợp bởi;

–  Đường cơ chuẩns.

–   Điểm chuẩn.

–   Các cạnh của mô hình.

•  Chọn  nhiều biên dạng:

–  Nhấn CTRL  để chọn nhiều biên dạng.

–  Nhấn SHIFT chọn nhiều đường trong một biên.

tao mat thong 1

Hình1– Nhóm các đường cơ chuẩn

tao mat thong 2

Hình2– chọn các đường cơ cho mặt

tao mat thong 3

Hình 3–Xem trước

Ta có  thể tạo các blend thông qua việc chọn hai hay nhiều đường cơ trên cùng một hướng..

  •  Các đường này không cần phải là một đường kín.
  •  Các đường cơ được nối theo một trật tự.

–        Khai báo   đường biên đầu và cuối

–   Thêm các đường trung gian để điều chỉnh hình dạng

  • Curvestab.

–   Chọn hoặc xóa các đường

–   Xếp lại trật tự đường

–  CloseBend

tao mat thong 4