Tạo mặt xoay thông qua các tiết diện Creo Parametric 2.0

Tạo mặt xoay thông qua các tiết diện Creo Parametric 2.0

248
Hữu ích?

 Tạo mặt thông qua việc cho tiết diện xoay quanh một trục

  •  bố trí tiết diện trên một trục.
  •  Các tiết diện không nên cách xa quá 180 độ.

tm xoay 1

Hình1–Blend hoàn chỉnh

tm xoay 2

 Việc lựa chọn các tiết diện:

  • One-by-OneChain– Chọn từng cạnh.
  • SurfaceChain– Còn các cạnh liên tục của một mặt.

Ngoài ra còn có tùy chọn khác

  • AddBlend Vertex – Thêm đỉnh của blend.
  • MoveUp/MoveDown– Thay đổi vị trí thứ tự của các tiết diện
  • Details– thêm các thông tin về blend.
  • Remove–  Xóa các đối tượng từ tiết diện.
  • Insert– Thêm tiết diện.

Hình3 hiển thị mặt xoay xoay khi chọn hết các tiết diện

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: