Tạo mặt xoay thông qua các tiết diện Creo Parametric 2.0

 Tạo mặt thông qua việc cho tiết diện xoay quanh một trục

  •  bố trí tiết diện trên một trục.
  •  Các tiết diện không nên cách xa quá 180 độ.

tm xoay 1

Hình1–Blend hoàn chỉnh

tm xoay 2

 Việc lựa chọn các tiết diện:

  • One-by-OneChain– Chọn từng cạnh.
  • SurfaceChain– Còn các cạnh liên tục của một mặt.

Ngoài ra còn có tùy chọn khác

  • AddBlend Vertex – Thêm đỉnh của blend.
  • MoveUp/MoveDown– Thay đổi vị trí thứ tự của các tiết diện
  • Details– thêm các thông tin về blend.
  • Remove–  Xóa các đối tượng từ tiết diện.
  • Insert– Thêm tiết diện.

Hình3 hiển thị mặt xoay xoay khi chọn hết các tiết diện