Tạo một nguyên công tiện mới từ templates

SolidCAM cho phép ta tạo mới một nguyên công nào đó từ một file template đã có sẵn. Phải chuột vào phần Operation trong cây SolidCAMManager, sau đó ta chọn vao lệnh Add Operation from Template từ menu vừa mới xuất hiện.

nn solidcam 1

Hộp thoại Template Manager sẽ xuất hiện ngay sau đó. Hộp thoại này cho phép ta có thể chọn một file template đã có sẵn.

nn solidcam 2

Khi ta xác nhận hộp thoại này bằng việc nhấp chọn nút OK., hộp thoại Template Common Data sẽ xuất hiện ngay sau đó.

nn solidcam 3

Ở hộp thoại này, ta có thể xác lập hệ trục tọa độ, biên dạng gia công và các thông số khác..

Nếu ta tạo một nguyên công mới dựa vào một template đã có sẵn nào đó, mà template này chưa thiết lập các thông số dao cụ, thì nguyên công mới tạo này cũng sẽ được tạo mà chưa có các thông số về dao cụ giống như file template đó. Đồng nghĩa với việc là nguyên công này chưa hoàn chỉnh và trên cây SolidCAMManager, những nguyên công đó sẽ bị tô màu đỏ để đánh dấu.

nn solidcam 4

Bộ lọc Templates

Khi ta có nhiều template trong thư viện , việc tìm kiếm để chọn ra đúng tempalte theo yêu cầu sẽ trở nên khó khăn và  mất thời gian.

SolidCAM cung cấp cho ta công cụ lọc các template trong thư viện . Trong phần Operation Templates của hộp thoại Template Manager, ta có thể chọn các dữ liệu để lọc theo đúng yêu cầu của minh.

nn solidcam 5

Bộ lọc này cho phép ta lọc template bằng cách nhập các các ký tự đầu tiên trong Name/Operation hoặc type/Technology rồi sau đó nhấp vào nút tùy chọn   để bắt đầu thực hiện lệnh lọc.

nn solidcam 6

SolidCAM sẽ hiển thị tất cả các template phù hợp với điều kiện mà ta đưa ra.

nn solidcam 7

Để đặt lại điều kiện lọc hay hủy bỏ lệnh lọc trước đó ta nhấp chọn vào nút tùy chọn   ở phía dưới cùng của hộp thoại Template Manager.