Tạo phụ kiện cho hệ thống đường ống Revit MEP

Theo nhóm các thông số phụ kiện , đó là các thiết lập Eblow, Preferred Junction Type, Tee, Tap, Cross, Transition, Union , and Flange .Trước khi bạn có thể điều chỉnh phần cịn lại thông số của hệ thống đường ống. Để thực hiện điều này, bạn cần đến Project Browser và chọn Families Pipe Fittings. Một khi bạn có theo Pipe Fittings, bạn muốn chọn các phụ kiện sẽ được yêu cầu cho các tham số kiểu ống của bạn. Bạn sẽ nhấn chuột phải cho mỗi phụ kiện family và bản sao tiêu chuẩn Elbow, Cross, Coupling, Tee, và Transition. Sau khi đang tải bản mỗi một thứ của chúng, đổi tên chúng liên quán đến vật liệu của mỗi ống mà trước đó bạn đã sao chp để tạo ra các loại đường ống của bạn.

Một khi bạn có tất cả các phụ kiện đường ống của bạn, đi đến các thông số cơ khí để tìm các thơng số cho Material, Connect Type, và Class. Thay đổi các thiết lập này cho các loại thích hợp. Ngoài ra, bạn có thể cần phải thay đổi phương pháp tổn thất hệ số K từ bảng, và xác nhận rằng bảng được thiết lập để các thiết lập thích hợp.

Một khi các phụ kiện đường ống đã được tạo ra, để trở lại các thông số Pipe Type, và theo Pipe Fitting chọn phụ kiện ống thích hợp cho loại đường ống của bạn.Việc làm này sẽ cho phép bạn lọc và lập danh mục đường ống theo từng mục đích.

Vật liệu ống

Để có được các thiết lập vật liệu ống, đi đến Home→PlimbingAnd Piping và sau đó chọn mũi tên nhỏ ở góc dưới bên phải màn của Ribbon. Điều này sẽ mở ra hộp thoại Mechanical Settings (cách khác, đến ManageMEP SettingsMachanical Settings) .Tiếp theo chọn Pipe Setting →Sizes. Nếu bạn muốn tạo một vật liệu đường ống, bạn có thể sao chép một tài liệu đường ống hiện có và đổi tên nó theo vậy liệu đường ống mới yêu cầu.

vl ong revit

Bạn có thể thay đổi các loại kết nối và danh mục của ống.

Bảng kích thước ống

Nếu bạn muốn điều chỉnh bẳng kích thước ống, đến Home→Plumbing And Piping và chọn mũi tên nhỏ phía dưới bên góc phải của thanh điều khiển. Điều này sẽ mở ra hộp thoại Mechanical Settings. Tiếp theo , chọn Pipe Settings→Sizes. Bạn có thể tái bản lịch trình của ống và áo dụng và bề dày thành ống như yêu cầu. Bạn cũng có thể chọn và không chọn các kích thước đường ống để phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của bạn.

Bảng chất lỏng

Bạn có thể thêm vào bảng chất lỏng thông tin liên quan đến nhiệt độ , độ nhớt và mật độ .Để làm được điều này đến Home→Plumbing And Piping và chọn mũi tên nhỏ bên dưới bên góc phải điều khiển. Điều này sẽ mở hộp thoại Mechanical Settings .Tiếp theo, chọn Pipe Settings→Size. Sau đó bản sao của một trong các loại chất lỏng là gần nhất với một trong những điều bạn cần và chỉnh sửa nó theo yêu cầu .

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo:

Tài liệu tự học Revit cơ bản và nâng cao
Khóa học Revit cho người đi làm

 

menu
menu