Tạo truyền động bánh răng Creo Parametric 2.0

Tạo các loại khớp nối bánh răng khác nhau.

  • Các loại

–  Spur – Răn xoắn

–  Bevel – Răng côn

–  Rack andPinion – Thanh răng bánh răng

–  Worm – bánh cóc

  • Các thuộc tính bánh răng

–  Pitch Diameter – Đường kính tân khai

–  PressureAngle – Góc

–  HelixAngle – Góc xoắn

–  BevelAngle _ Góc côn

–  Screw Angle – Góc xoắn

td brang 1

Hình  1– bánh răng xoắn

td brang 2

 

Hình  2– Bánh răng côn

td brang 3

Hình  3– Bánh cóc

td brang 4

Hình  4– Thanh răng bánh răng

 

Tạo khớp nối bánh răng động

Bạn có thể tạo ra các khớp nối bánh răng ở chế độ Mechanism mà dùng tới góc răng để xác định tính chất chuyển động của chúng. Tính chất như đường kính sân, góc áp lực, xoắn, bevel, và góc vít được sử dụng để tính toán chuyển động, cũng như phân tích động học và động. Phân tích động có thể bao gồm các lực  phản ứng dựa trên hình học răng ở vị trí nơi mà các đường kính sân đáp ứng. Hệ thống có thể tự động tính toán đường kính vòng tròn sân và góc côn.

Ví dụ về bốn loại bánh động, bao gồm:

  • Spur–Hai bánh răng chia lưới xoay trên trục song song.
  • Bevel– Một bánh răng pinion điều khiển một bánh răng crown trên trục vuông góc.
  • RackandPinion– Một bánh răng bánh răng chia lưới với một thiết bị bánh răng giá đỡ trượt.
  • Worm–Một trục worm quay một bánh răng trên trục vuông góc.