Tạo và hiệu chỉnh đường ống Revit MEP

Lệnh này cho phép bạn tạo một đường ống chạy song song theo đường ống ban đầu. Sau khi chọn lệnh này, một biểu tượng ống song song sẽ hiển thị ở đầu con trỏ chuột.

Bạn chỉ cần chọn lệnh và click vào đường ống cần tạo thêm một đường ống song song, để thao tác dễ dàng hơn bạn nên tạo với mô hình 3D.

Tương tự như khi chọn các lệnh khác ta có các công cụ hiệu chỉnh Modify trên thanh công cụ, bạn có thể thao tác chọn lệnh tùy theo yêu cầu.

Trong Modify có mục Parallel Pipes dùng để hiệu chỉnh số lượng và khoảng cách giữa các thanh được tạo thêm:

hc revit 1

Horizontal Number: Số lượng thanh tạo theo phương ngang. Sau khi hiệu chỉnh thông số này bạn sẽ thấy hiển thị số các đường nét đứt bằng với số này khi đưa trỏ chuột vào đường ống cần tạo ống song song.

Vertical Number: Số lượng thanh tạo theo phương dọc.

Horizontal Offset: Khoảng cách theo phương ngang.

Vertical Offset: Khoảng cách theo phương dọc.

hc revit 2

Pipe Fitting

Tùy chọn này cho phép bạn tạo một đoạn ống nối để ghép các đoạn ống với  nhau. Các đoạn nối này bao gồm các đoạn ống cong, ống nối chữ T, ống nối chữ Y, ống nối dạng chữ thập, các đoạn ống nối liên hợp và các kiểu ống nối khác.

hc revit 3

Bạn chỉ cần chọn và hiệu chỉnh các kiểu ống nối trong Properties sau đó nhấp chọn vào đoạn ống cần tạo đoạn nối, đoạn nối sẽ tự động được tạo ở các đoạn hở của ống.

Nhấp Esc bỏ chọn và nhấn Esc lần nữa để thoát lệnh.

Một số tài liệu nâng cao bạn có thể tham khảo: