Tạo vùng xác định di chuyển Creo Parametric 2.0

Motion envelopes là mô hình vát cạnh được tạo ra từ dịch chuyển đầy đủ của 1 cơ chế. 

Tạo Motion Envelope:

• Chất lượng

• Các thành phần được chọn

• Special Handlings

• Output Format

Motion Envelope từ Frame File:

• Xuất Frame (.fra) File

• Lưu bản sao

xd di chuyen 1

Hình 1 – Mechanism

xd di chuyen 2

Hình 2 – Motion Envelope of Mechanism

Tạo Motion Envelopes

Tạo Motion Envelope– Đường bao di chuyển

Bạn tạo motion envelops bằng cách click Create Motion Envelope  trong hộp thoại Playbacks hoặc bằng cách đọc file  frame (.fra) được xuất.

Chọn Create Motion Envelope  để mở hộp thoại  Create Motion Envelope. Chọn từ các thiết lập sau để tạo 1 motion envelope bằng cách Sử dụng phương pháp này:

 • Quality Level – Trong vùng Quality, xác định mức độ chất lượng để mô hình motion envelope. Nhập một số nguyên từ 1-10. Mức chất lượng mặc định là 1 là mô hình chất lượng thấp nhất. Mô hình ở cấp độ này được tạo ra từ ít cạnh vát, và do đó có chất lượng chuyển động thấp hơn. Sử dụng mức độ chất lượng cao hơn, chẳng hạn như 10, làm tăng cạnh vát và mang lại representation có chất lượng cao hơn.
 • Chọn Components – Chọn hoặc bỏ chọn cụm chi tiết, bộ phận hoặc các phần than trong cụm chi tiết để chứa motion envelope.
 • Special Handling – theo yêu cầu của bạn, chọn hoặc xóa  ô kiểm Ignore Skeletons và Ignore Quilts.
 • Invert Triangle Pairs – sau khi bạn tạo và xem lại motion envelope, click Invert Triangle Pairs để truy cập các tùy chọn và điều chỉnh motion envelope.
 • Output Format – Trong vùng Output Format của hộp thoại, xác định 1 trong các định dạng file đầu ra sau đây:

–        Part – Tạo bộ phận Creo Parametric với hình học khối mặt vát.

–        LW Part – tạo 1 bộ phận Creo Parametric có khối lượng nhẹ với tính năng vát mặt nhẹ.  – STL – tạo file .stl

–        VRML –tạo file .vrl.

 • Output File Name – Trong vùng Output File Name, bạn có thể chấp nhận tên file mặc định hoặc xác định tên khác. Đối với Part và LW Part envelopes, bạn cũng có thể tạo mô hình bằng cách Sử dụng mô hình mẫu mặc định.
 • Preview – Tạo ra một mô phỏng bóng mờ hình tam giác cho motion envelope. Một cửa sổ thông báo số lượng tam giác được tạo ra.
 • Create – Hoàn tất envelope và lưu các mô hình vào đĩa.

Motion Envelope từ file Frame

Bạn cũng tạo ra một motion envelope bằng cách đọc trong một tập frame được xuất ra. Lợi ích của phương pháp này là bạn có thể sử dụng nó ngoài chế độ Mechanism. Bạn có thể gửi một tập tin frame cho người sử dụng hoặc nhà cung cấp không thể truy cập vào chế độ Mechanism, họ vẫn có thể tạo ra mô hình motion envelope. Sử dụng các bước sau để tạo ra motion envelope bằng cách Sử dụng phương pháp:

 • Khôi phục hoặc chọn một tập tin kết quả phân tích  (.pbk) trong hộp thoại  Playbacks và click Export Results  để xuất file frame (.fra).
 • thoát Mechanism mode bằng cách chọn Mechanism từ Applications tab.
 • Click File > Save As > Save a Copy và từ danh sách thả xuống Type, chọn Motion Envlp. Sau đó chọn file frame đẻ sử dụng để tạo motion envelope.
 • hoàn tất mô hình bằng cách Sử dụng các tùy chọn trong hộp thoại Create Motion Envelope.

 

menu
menu