Tên và ý nghĩa kí hiệu khớp truyền động trên Autodesk Inventor

1.                 Hệ tọa độ khớp nối

Mỗi một khớp nối đều có một hệ tọa độ xác định khớp nối đó. Chúng nhìn có vẻ khác hệ tọa độ cơ bản của Autodesk Inventor. Vị trí các trục tọa độ được quy ước như Hình .

co-cau-inventor

Trong Autodesk Inventor Professional có nhiều loại khớp khác nhau. Mỗi loại khớp đều có đặc trưng riêng. Các bảng dưới đây giới thiệu các loại khớp có trong Autodesk Inventor Professional cùng với những đặc trưng của chúng.

Xem ở đây:

 2.                 Khớp cơ bản

Kiểu khớp Mô tả D.O.F.
Quay Không trượt

Quay quanh trục Z

1
Lăng trụ Trượt theo trục Z

Không quay

1
Trụ Trượt theo trục Z

Quay quanh trục Z

2
Cầu Không trượt

Quay quanh cả 3 trục

3
Phẳng Trượt theo trục X & Z

Quay quanh trục Y

3
Điểm – đường Trượt theo trục Z

Quay quanh cả 3 trục

4
Đường – mặt Trượt theo trục X & Z

Quay quanh trục Y

3
Điểm – mặt Trượt theo trục X & Z

Quay quanh cả 3 trục

5
Không gian Trược theo cả 3 trục

Quay quanh cả 3 trục

6
Hàn Không trượt

Không quay

0

 *D.O.F. – Bậc tự do

3.                 Khớp lăn
  Kiểu khớp Mô tả
trụ – mặt Truyền chuyển động giữa mặt trụ và mặt phẳng
Trụ ngoài Truyển chuyển động giữa hai mặt trụ ăn khớp ngoài
Trụ trong Truyển chuyển động giữa hai mặt trụ ăn khớp trong
Trụ – đường cong Truyển chuyển động giữa con lăn và CAM quay
Dây dai Truyền chuyện động giữa 2 mặt trụ có cùng vận tốc dài
Trụ côn – mặt Truyền chuyển động giữa mặt côn và mặt phẳng
Trụ côn trong Truyển chuyển động giữa hai mặt côn tiếp xúc trong
Ren vít Giống như khợp trụ nhưng được chỉ định bước tiến
Trục vít – bánh vít Truyển chuyển động giữa trục vít và bánh vít

 

4.                 Khớp trượt

. Kiểu khớp Mô tả
Trụ – phẳng Cho phép mặt trụ trượt không xoay trên mặt phẳng
Trụ ngoài Cho phép 2 mặt trụ trượt lên nhau, trong đó có một mặt trụ không xoay
Trụ trong Cho phép 1 mặt trụ trượt không xoay trong một mặt trụ khác
Trụ – đường cong Cho phép mặt trụ không xoay trượt trên mặt CAM xoay
Điểm – đường cong Tạo chuyển động theo kiểu CAM rãnh

 

5.                 Khớp bổ sung
  Kiểu khớp Mô tả
Tiếp xúc 2D Cho phép đi chuyển theo đường cong của chi tiết này với chi tiết khác.
Tiếp xúc 3D Cho phép tạo tiếp xúc giữa hai chi tiết
Lò xo/Giảm chấn/Con đội Tạo các cơ cấu lò xo, giảm chấn, con đội

 
[adrotate banner=”34″]

menu
menu