Thanh này chứa các biểu tượng giúp người dùng gọi lệnh một cách nhanh chóng từ các biểu tượng sẵn có.

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform 1

 

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform 2

Bảng điều khiển kết quả

Để đánh giá kết quả của quá trình mô phỏng ta có thể click vào các nút điều khiển kết quả bên phải màn hình để lựa chọn nên xem kết quả biến mỏng, biến dày hay nhăn, rách..

Các nút điểu khiển này chỉ sáng lên khi ta thực hiện xong quá trình mô phỏng và khi ta mở các file có chấm đuôi là “*sim”

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoform 3

Chọn hiển thị phôi và chi tiết

 

Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong dập tấm autoformAutoformCAEbài tập Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,bản vẽ lắp Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,bộ video sưu tầm Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,các lệnh Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,căn bản nâng cao Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,ebook Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,file Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,file thực hành Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,gia công khuôn Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,gia công phay Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,gia công Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,gia công tiện Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,giáo trình Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,học Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,học vẽ Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,hướng dẫn phay Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,hướng dẫn thực hành Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,hướng dẫn tiện Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,khả năng của Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,khuôn dập Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,kinh nghiệm dùng Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,kinh nghiệm sử dụng Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,lắp ráp Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,lập trình Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,link down Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,mẫu 3d Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,mô phỏng trên Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,nên dùng Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,pdf Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,sách Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,sản phẩm của Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,so sánh Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,tách khuôn Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,tài liệu cơ bản Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,tài liệu Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform mới bắt đầu,Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform pdf mediafire,Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform tổng hợp,thiết kế cơ bản Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,thiết kế mặt Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,thiết kế nâng cao Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,thiết kế sản phẩm Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,tổng hợp bài giảng Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,tổng hợp tài liệu Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,tự học Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,tuyển dụng Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,video phay Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,video Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,video tiện Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,xuất bản vẽ Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,xuất chương trình Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform,xuất Gcode Thanh công cụ chứa các biểu tượng (Icon Bar) trong autoform
    Thanh này chứa các biểu tượng giúp người dùng gọi lệnh một cách nhanh chóng từ các biểu tượng sẵn có.   Bảng điều khiển kết quả Để đánh giá kết quả của quá trình mô phỏng ta có thể click vào các nút điều khiển kết quả bên phải...