Thành phân tăng cứng kim loại tấm NX9

Bead

Bead  là phần gân gia cường trên các chi tiết kim loại tấm.  Bạn có thể xác định tiết diện cho phần này và vị trí của nó trên tấm

.  Có thể sử dụng hình dạng là cung, dạng chữ U dạng chữ V.

Và phần này cũng không thể trải phẳng được
Sử dụng lệnh Gusset  để thêm phần tăng cứng trên chi tiết.Gusset

phan tang 1

Bên cạnh đó cũng có thể dùng Solid Punch  để tạo phần dập và bao lên vùng uốn, khi bạn sử dụng lệnh Gusset, bạn cũng có thể tạo các Unbend, Rebend, Flat Solid, và Flat Pattern từ các vùng uốn sau khi dùng Gusset feature.

phan tang 2