Thao tác vẽ cơ bản với 3D Max

Thao tác vẽ cơ bản với 3D Max

545 views

 1.Yêu cầu:

2. Cách thực hiện:

Ghế con:
  • Mặt ghế: Tạo một Box kích thước 120 x 120 x 10
  • Chân ghế: Tạo Box có kích thước 15 x 15 x (-80)
  • Copy ra bốn chân ở bốn góc (Instance)
  • Bốn thanh ghép ở phía trên của ghế: Tạo Box 10 x 90 x (-15). Sau đó copy và xoay cho khớp (Instance)
  • Copy bốn thanh ghép xuống phía dưới (chọn kiểu copy). Giảm bớt chiều cao (H = – 9.5) 
  • Tô màu và Group cả chiếc ghế
 Bàn:
  • Mặt bàn:ChamferBox 280*420*15*1.5 (LS/WS/HS/FS = 1*1*1*2)
  • Chân bàn:ChamferBox 30*30*170*3. Sau đó copy ra bốn chân
  • Tô màu và Group cả chiếc bàn

Vẽ thêm đối tượng đặt trên bàn

  •  Vẽ thêm tùy ý

Tách trà:

  • Sphere 20
  • Hemisphere = 0.5
  • Mirror (lật đối xứng hoặc xoay)

Ấm trà:

  • Teapot 40
  • Scale nhỏ hai trục X và Y (chiều cao cố định)

Comments

comments

NO COMMENTS

Leave a Reply