Thao tác với các Layer trong After Effect

Trong quá trình thao tác tạo và điều chỉnh các hiệu ứng cho hình ảnh đồ hoạ, bạn luôn phải thao tác với các Layer để lồng ghép và thiết lập từng phần kết hợp. Đây là video hướng dẫn chi tiết thao tác với các layer tạo hình trong phần mềm After Effect.
” title=”Thao tác với các layer trong After Effect” target=”_blank”>

Các thao tác hiệu chỉnh chi tiết cho từng phần hình ảnh Layer được tạo trong chương trình After Effect giúp bạn quản lí tốt các hình ảnh hiển thị của tập tin làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *