Thao tác với hệ thống giao diện gibbscam 2014

Phần này đưa ra cái nhìn tổng quan về phần mềm GibbsCAM. Bao gồm khời động hệ thống, thiết lập chi tiết, tạo hình, tạo dao, tạo xử lý, hoạt động, hậu xử lý và lưu chi tiết.

Khởi động hệ thống

Có nhiều cách thực hiện:

–         Khởi động ứng dụng qua desktop shortcut

–         Khởi động ứng dụng qua Start Menu

Start Menu -> All Programs -> GibbsCAM -> GibbsCAM v.10.x.

–         Nhấp đúp chuột vào 1 tập tin

–         Windows 7 hoặc Vista Search Bar.

gd gibbscam 1

Tạo mới, mở và nhập

Một khi hệ thống đã hoạt động, bạn cần mở một chi tiết mới, mở một chi tiết có sẵn hoặc nhập mô hình. Có 4 cách tạo 1 chi tiết mới hoặc mở 1 chi tiết có sẵn.

–         File -> New -> Open

gd gibbscam 2

 

–         Nhấp vào nút Document gd gibbscam 3 trên bảng Top Level. Từ hộp thoại Document Control, nhấp vào New/ Open

–          gd gibbscam 4

–         Nhấn Ctrl + N

–         Ctrl + 0

Tạo một các tập tin chi tiết mới

Khi thực hiện 1 trong 3 cách trên, 1 hộp thoại sẽ xuất hiện cho phép đặt tên tập tin để lưu. b

gd gibbscam 5

Mở chi tiết

Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện. Chọn tập tin muốn mở.

gd gibbscam 6

Để thay đổi loại file, nhấp vào Files of type. Nhấp đúp vào 1 file  và kéo, thả vào vùng làm việc hoặc  1 biểu tượng shortcut.

 gd gibbscam 7

Loại mặc định và các chi tiết MDD

Khi tạo một chi tiết mới, danh sách các thiết lập mặc định hoặc dao sẽ tự động ứng dụng. Bao gồm các thông tin như: dao, xử lý, hoạt động, hình và khối.

Để Defaults cho các loại gia công hoặc MDD có thể tạo ra một chi tiết mới  với loại gia công hoặc MDD mong muốn với các dao, khối, và các thiết lập khác và chọn File -> Save Default -> Type Default Part/ MDD Default Part

gd gibbscam 8

Chuyển đổi giữa các Defaults

Thiết lập Default được xác định bằng cách chọn MDD hiện hành trên hộp thoại Document Control. Đóng tất cả các tập tin lại và chọn một loại gia công từ danh sách MDD và tạo ra 1 chi tiết mới ứng dụng các loại cài sẵn cho 1 MDD khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *