Thay đổi chiều cao hình nổi Artcam Pro 9

Z modulation vector sẽ thay đổi độ cao của các tiết diện từ điểm đầu đến điểm cuối đường dẫn.

  • Từ 2D Bitmap menu, Chọn Snap Grid Settings và nhập grid size 1mm với Draw Snap Grid Snap To Grid được tick chọn.
  • Dùng polyline để tạo vector vào độ cao của Z.

Vector sẽ được dùng làm vector modular.

gg artcam 8

gg artcam 9

 

Ta có thể thấy hình nổi thay đổi theo biên độ Z.

 

gg artcam 10