The Curves toolbar (Đường cong)

The Curves toolbar (Đường cong)  1

 The Curves toolbar (Đường cong) 2

The Curves toolbar (Đường cong) 3

Sau khi tạo ra các đối tượng gồm có cả đường thẳng và đường tròn, nhiều lúc chúng ta cần kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành một đường cong duy nhất. Phần mềm cung cấp các công cụ sau:

Composite Curves

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần gộp các đường wireframe thành một đường duy nhất, sử dụng chức năng Composite curve.

Ví dụ như wireframe hiện tại đang gồm nhiều thành phần line và Arc riêng lẻPhạm vi của 1 đường composite curve có thể được giới hạn bởi việc định nghĩa các điểm đầu và điểm cuối

 Từ  Curve menu, chọn Chọn composite curve

Trên thanh công cụ này, chọn Start point ( như hình dưới)

Kích chuột trái vào đường bên dưới.

Kích chọn các đường thành phần cho đến đường cuối cùng

Note : dấu sao ở điểm xuất phát chỉ ra rằng đường Composite curve đang là đường hở

Note: Khi đã tạo thành một đường kín, sẽ xuất hiện vòng tròn tại điểm start.

   Kích chuột trái dọc cung tròn

Trên thanh công cụ Composite curve chọn nút Save  để lưu lại.

The Curves toolbar (Đường cong) 5

Chọn Eject để thoát

  • Chọn đường construction line bằng chuột trái
  • Click chuột phải, xuất hiện menu, chọn delete

 Ta được một wireframe là một đường đơn khép kín

The Curves toolbar (Đường cong) 7

  • Chọn File -> Save As.
    • Lưu lại với đường dẫn tùy ý, ví dụ
      D:\users\training\COURSEWORK\PowerSHAPE-Models\cam-example
  • Cuối cùng vào File -> Close.
The Curves toolbar powershape 2010CadCAD/CAMPhần mềm Powershapecác loại Curves toolbar powershape 2010,Cách dùng Curves toolbar powershape 2010,cần biết về Curves toolbar powershape 2010,cần hỏi Curves toolbar powershape 2010,cần tìm Curves toolbar powershape 2010,chỉ dẫn Curves toolbar powershape 2010,chỉnh Curves toolbar powershape 2010,chọn lựa Curves toolbar powershape 2010,chọn mua theo Curves toolbar powershape 2010,chức năng của Curves toolbar powershape 2010,công cụ Curves toolbar powershape 2010,Curves toolbar powershape 2010 chính xác,Curves toolbar powershape 2010 hợp lý,Curves toolbar powershape 2010 là gì,Curves toolbar powershape 2010 ở đâu,giải thích Curves toolbar powershape 2010,hiều gì về Curves toolbar powershape 2010,Nghĩa của Curves toolbar powershape 2010,phân biệt Curves toolbar powershape 2010,sử dụng Curves toolbar powershape 2010,thông số Curves toolbar powershape 2010,tìm học Curves toolbar powershape 2010,tìm mua Curves toolbar powershape 2010,vị trí Curves toolbar powershape 2010,ý nghĩa Curves toolbar powershape 2010
The Curves toolbar (Đường cong)   Sau khi tạo ra các đối tượng gồm có cả đường thẳng và đường tròn, nhiều lúc chúng ta cần kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành một đường cong duy nhất. Phần mềm cung cấp các công cụ sau: Composite Curves Trong nhiều trường...